ESTATE PLANNING

Estate planning is het fiscaal en juridisch optimaliseren en inrichten van de overdracht van vermogen tijdens leven of bij overlijden.

Wonen op Curaçao

Jaarlijks kiezen duizenden Nederlanders ervoor naar Curaçao te reizen. De meesten voor een vakantie, maar ook een groot aantal om er (tijdelijk) te gaan wonen. De keuze om op Curaçao te gaan wonen wordt vaak gemaakt door vermogende, ondernemende en/of gepensioneerde Nederlanders die willen gaan genieten van het heerlijke weer op het eiland. Een dergelijke emigratie brengt mogelijk fiscale gevolgen met zich mee. Dat u niet stilstaat bij de fiscale gevolgen van deze keuze, kunnen wij ons heel goed voorstellen. Toch is het belangrijk de gevolgen van uw emigratie in kaart te brengen.

Wat is estate planning?

Estate planning kan zowel betrekking hebben op ondernemingsvermogen als op privé vermogen, gelegen in zowel Nederland, Curaçao of andere landen. Ook de fiscale en juridische vormgeving van huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst is onderdeel van uw estate planning, evenals de (fiscale) afwikkeling bij een onverhoopte echtscheiding en het opstellen van uw testament.

Wanneer is het juiste moment mij te laten adviseren over estate planning?

Emigratie is een grote levensgebeurtenis, waarbij het van belang is stil te staan bij uw estate planning. Maar ook indien u al naar Curaçao bent geëmigreerd of juist al plannen hebt om op termijn terug te keren naar Nederland, is het van belang uw estate planning tegen het licht te houden. Lagun Family Services kan voor u nagaan of uw estate planning fiscaal en juridisch nog optimaal is vormgegeven en aansluit bij uw huidige wensen en privésituatie.

Waarom moet ik aandacht besteden aan mijn estate planning?

Estate planning krijgt vaak te weinig aandacht omdat men niet graag stilstaat bij het moment van een onverhoopte echtscheiding of overlijden. Door aandacht te besteden aan uw estate planning, zorgt u ervoor dat financiële en juridische zaken rondom uw vermogen in de toekomst goed geregeld zijn, voor uzelf en ook voor uw toekomstige erfgenamen. Dat kan u veel rust geven. Een goede estate planning draagt bij aan het behoud van uw familiekapitaal, ook voor de volgende generaties. Ook indien u inwoner van Curaçao bent, is het verstandig na te denken over uw estate planning. Het kan bijvoorbeeld wenselijk zijn een Nederlands testament op te stellen in geval van overlijden, als u nog Nederlandse vermogensbestanddelen bezit. Ook is het verstandig om de mogelijkheden voor het fiscaal gunstig overdragen van vermogen tijdens leven in kaart te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan schenkingen, maar ook aan een Stichting Particulier Fonds (SPF) of een gezamenlijke investeringsstructuur middels een FGR of Curaçao Coöperatie.

Voordelen van estate planning

Door aandacht te besteden aan uw estate planning kunt u voor uzelf, uw partner en uw erfgenamen de volgende voordelen bereiken:

  • Besparing van Nederlandse erf- en schenkbelasting (tot 40%), alsmede besparing van dubbele erfbelasting;
  • Besparing van aanmerkelijk belang heffing in de Nederlandse inkomstenbelasting (26,9%);
  • Juridische bescherming van uw (familie)vermogen;
  • Het houden van controle over uw familievermogen en/of ondernemingsvermogen, ook na uw overlijden;
  • Het bewust maken van keuzes over uw nalatenschap;
  • Het verzorgd achterlaten van uw dierbaren (bijv. uw nieuwe levenspartner zonder uw kinderen te benadelen);
  • Het vertrouwen en rust dat u uw financiële en juridische zaken goed achterlaat voor de volgende generatie(s).
lagun_logo_lichtgrijs

Vermogensoverdracht tijdens leven – schenken

Wanneer u emigreert naar Curaçao, wordt u daar mogelijk ook als fiscaal inwoner gezien. Dit betekent echter niet dat Nederland u niet meer aanmerkt als inwoner voor de belastingheffing. Voor de heffing van erf- en schenkbelasting wordt u namelijk nog tot 5 jaar na uw emigratie aangemerkt als fictief fiscaal inwoner van Nederland, indien u de Nederlandse nationaliteit bezit. Dit vanwege een woonplaatsfictie in de Nederlandse Successiewet. Dit betekent dat u gedurende deze gehele 5 jaar periode na emigratie Nederlandse erf- en schenkbelasting verschuldigd bent indien u een schenking doet of onverhoopt komt te overlijden. De Nederlandse tarieven voor de erf- en schenkbelasting zijn een stuk hoger dan de tarieven in Curaçao. Hieronder kunt u de tarieven voor 2022 vinden.

Tarieven Nederland 2022

Tarieven Curacao 2022

Dubbele belasting?

Indien zowel in Curaçao als in Nederland erf- en schenkbelasting verschuldigd is, verleent Nederland in bepaalde gevallen op basis van een eenzijdige regeling voor bepaale vermogensbestanddelen een vermindering ter hoogte van dit bedrageen verrekening aan van de in Curacao verschuldigde erfbelasting. Hierdoor wordt dubbele belastingwordt dubbele belasting voor een deel voorkomen. Wij kunnen u assisteren bij het in kaart brengen van uw situatie en zo de overdracht van uw vermogen tijdens uw leven of bij overlijden fiscaal en juridisch optimaliseren.

lagun_logo_lichtgrijs

Voorbeelden

Wilt u graag een aantal praktijkvoorbeelden inzien? Vul rechts uw gegevens in en download onze e-paper.

lagun_logo_lichtgrijs

TEAM