PRIVACY

Bent u de persoon die binnen uw organisatie verantwoordelijk is voor registratie van de gegevens van de organisatie bij het Handelsregister? Dan bent u dat ook voor registratie van de UBO-gegevens in het UBO-register.

Privacy

Indien u een belang bezit in een Nederlandse rechtspersoon, bent u verplicht u in te schrijven in het UBO-register. Wij begrijpen dat dit om privacy redenen niet altijd gewenst is. Wij zien verschillende mogelijkheden om in dit geval uw privacy te waarborgen. Hieronder lichten wij er twee toe.

Ten eerste is het mogelijk een Stichting Particulier Fonds (SPF) op te richten. Dit is een naar het recht van Curaçao opgerichte rechtspersoon, die gebruikt kan worden ter bescherming van het vermogen. De SPF is een bijzondere vorm van een stichting. Anders dan bij de klassieke stichting kan in een SPF vermogen worden opgebouwd en worden uitgekeerd ten behoeve van de SPF en/of familieleden. Het vermogen dat zich in een SPF bevindt is juridisch en fiscaal afgescheiden van de oprichter van de SPF. Bij de oprichting van de SPF wordt de oprichter tot insteller benoemd en worden aan hem instellersbevoegdheden toegekend. De insteller van de SPF kan vervolgens aandelen in vennootschap (bv. een persoonlijke holding) of ander vermogen zoals een deel van een portefeuille inbrengen in de SPF. De insteller kan vervolgens invloed uitoefenen over het vermogen dat hij heeft ingebracht in de SPF door middel van instellersbevoegdheden die zijn opgenomen in de statuten van de SPF. Het vermogen in een SPF is afgeschermd van eventuele schuldeisers. Ook hoeft de SPF niet ingeschreven te worden in het Nederlandse UBO-register. Lagun Family Services kan samen met u kijken of een SPF een gunstige oplossing kan bieden in uw situatie. Ook kunnen wij u bijstaan bij het oprichten van de SPF en adviseren over de invulling van de statuten en de inrichting van de governance.

Een tweede optie is het opzetten van een privacy structuur met behulp van een Curaçaose coöperatie. Een Curaçaose coöperatie wordt opgericht naar het recht van Curaçao en is daarom niet verplicht ingeschreven te worden in het Nederlandse UBO-register. Bij oprichting van de Curaçaose coöperatie krijgen de oprichters als eerste leden van de coöperatie ledenparicipaties toegekend. Na oprichting kunnen de leden van de Curaçaose coöperatie de door hen gehouden aandelen in een vennootschap inbrengen in de coöperatie tegen uitkering van (nieuwe) ledenparticipaties. Na inbreng van de aandelen in de Curaçaose coöperatie gaat u uw belang in de vennootschap indirect houden. Wij hebben ervaring met het fiscaal gunstig implementeren van een dergelijke structuur en adviseren u dan ook graag hierover.

lagun_logo_lichtgrijs

TEAM