VERTROUWEN

Vertrouwen: het belangrijkste vermogen van een trusted advisor

Technologische vooruitgangen en steeds veranderende regelgeving veranderen het (financiële) advieslandschap, waardoor het voor adviseurs belangrijker is dan ooit om zich te onderscheiden. Vroeger werden er levenslange relaties opgebouwd op basis van vertrouwen, maar hedendaags is het moeilijker om te onderscheiden wie je nu echt kan vertrouwen.

Vertrouwen

Om deze coördinerende rol op te kunnen pakken, is vertrouwen van fundamenteel belang. Doordat families en familiebedrijven vaak uit meerdere generaties bestaan met verschillende interessegebieden zien wij als externe adviseurs het belang van een divers personeelsbestand. Zelfbewustzijn, zonder ego is een belangrijke eigenschap voor een trusted advisor. Objectiviteit is belangrijk. Leidend hierin is het doel om het familiebedrijf en de familie hierachter volledig te ondersteunen en ontzorgen en het succes van de familie en het bedrijf op de belangrijkste plaats te zetten, zonder te handelen vanuit eigenbelang. Een trusted advisor is net zo bezorgd over uw vermogen als u dat zelf bent. Vertrouwen wordt gedefinieerd door de som van credibility, reliability en intimacy gedeeld door self-orientation. Oftewel, woorden, daden en emoties, gedeeld door het eigenbelang.

Er is een duidelijk verschil tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven en dat is het belang van het opbouwen van een vertrouwensband. In het familiebedrijf wordt hier veel meer nadruk gelegd dan bij corporates. Een trusted advisor is een belangenbehartiger voor alle generaties in de familie, waarbij deze een omgeving creëert waarin verschillende familieleden de juiste vaardigheden ontwikkelen om optimaal binnen het bedrijf te functioneren. Hierbij valt te denken aan governance, waarbij de trusted advisor familieleden aanspoort om na te denken over de mogelijke gevolgen van bepaalde beslissingen en deze vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Om in staat te zijn dit te kunnen bewerkstelligen, is een vertrouwensband met daarbij een objectieve blik essentieel.

Klik hier voor meer informatie.

lagun_logo_lichtgrijs

TEAM