WAT IS EEN TRUSTED ADVISOR?

Lagun Family Services, uw trusted advisor voor families en het familiebedrijf

Als trusted advisor treden wij op als sparringpartner, klankbord, probleemoplosser en belangenbehartiger.

Wat is een trusted advisor?

Een trusted advisor is een vertrouweling van de familie, die werkt om de rijkdom van een familie en het familiebedrijf te begrijpen en beschermen. Dit gebeurt vanuit verschillende invalshoeken. Zowel fiscaal en juridisch, maar bijvoorbeeld ook bestuurlijk en structureel. De adviseur kan intern en extern onderdeel zijn van het familiebedrijf en in veel gevallen is een adviseur onderdeel van de raad van bestuur.
Om een goede trusted advisor te zijn, is het belangrijk dat er diep begrip heerst voor de familie en haar (internationale) structuren. Een goede relatie, persoonlijke interesse en betrokkenheid zijn van fundamenteel belang om een familie goed te kunnen ondersteunen en vertrouwen op te bouwen. Naast vakinhoudelijke, technische kennis en ervaring is een persoonlijke band van wezenlijk belang.

Centrale rol

Familieleden vertrouwen dat de trusted advisor ziet wat zij zelf niet zien, met name wat betreft onderwerpen die zakelijke en familiekwesties overlappen. Belangrijk is dat de trusted advisor een centrale rol speelt, de confrontatie aangaat met andere adviseurs en het verkregen advies coördineert. In sommige gevallen is het namelijk noodzakelijk om bij problemen de expertise van andere adviseurs te raadplegen. De trusted advisor heeft hierbij een coördinerende rol ten opzichte van de andere adviseurs, zodat de familie van zoveel mogelijk kennis kan profiteren, zonder deze kennis zelf op te moeten nemen.

Door middel van de integratie van verschillende adviezen is het mogelijk om de kwaliteit en nauwkeurigheid van beslissingen te verhogen en kan de trusted advisor een gebalanceerd advies uitbrengen. Een trusted advisor geeft hierin een onafhankelijk en objectief advies en is wat dat betreft een spin in het web, om families zo veel mogelijk te ontzorgen, zodat zij zich bezig kunnen houden met zaken die voor hen van belang zijn.

Klik hier voor meer informatie.

lagun_logo_lichtgrijs

TEAM